Přípravný kurz pro profesní certifikaci v termografii

Přinášíme nabídku našeho člena společnosti Workswell s.r.o., spojenou s přípravou pro profesní certifikaci v termografii.

Profesní titul CTD – certifikovaný technik diagnostik

Po úspěšném absolvování certifikační zkoušky může držitel certifikátu používat profesní titul CTD (certifikovaný technik diagnostik) za svým jménem (na razítku, apod.). Nejedná se o akademický titul, proto není možné používat tento titul v dokumentech vydávaných státní správou (např. občanský průkaz, řidičský průkaz apod.). Profesní titul smí držitel certifikátu používat pouze po dobu platnosti certifikátu.

Sleva pro členy Aliance 30%

REGISTRACE

Termín konání 21.10-24.10. 2019, místo Praha