Certifikátový program Drony na ZČU

Drony jsou velmi dynamicky se rozvíjejícím odvětvím. Aliance má jako jednu z priorit podporu vzdělávání v oblasti bezpilotního leteckého průmyslu.

Ve školním roce 2017-18 startuje na Západočeské univerzitě v Plzni (ZČU) certifikátový program výuky bezpilotního letectví. Cílem je seznámit studenty s technologiemi používanými při návrhu, konstrukci, stavbě, provozu, řízení a využívání bezpilotních leteckých prostředků, dále s nezbytnou legislativou.

Program je koncipován tak, aby studenti získali nezbytný široký přehled obsažený v povinných přehledových předmětech jednotlivých technických fakult a předmětu vyučovaném pracovníky DRONETu (součást Správy informačních technologií města Plzně, příspěvkové organizace). Tento předmět obsahuje praktické informace související se stavbou i provozem dronů – legislativu i letovou praxi. Dále si studenti rozvinou tento široký podklad pomocí povinně volitelných předmětů.

Více o programu

Aliance tím naplňuje prostřednictvím svých členů, jeden ze svých cílů na poli Věda, výzkum, výuka.

video – spustit