Aliance byla spolupořadatelem a partnerem Czech Korea Drone Roadshow společně s Korejskou Trade Agency KOTRA, kde za velké účasti korejských i českých firem se konala v Praze B2B jednání a další konferenční program i za účasti českých autorit – ÚCL, ŘLP a Ministerstva dopravy.

Současně podepsal prezident Aliance Memorandum o spolupráci s Korea Institute of Aviation Safety KIAST a budeme se těšit na další rozvoj spolupráce mezi českými a korejskými firmami a výzkumem v oblasti dronů.

Prezentace korejských firem najdete zde:

KOREA prezentace