Aliance pracuje na prohlubování potenciálu spolupráce s Jižní Korejí v oblasti dronů. Tento týden se setkal prezident Aliance s novým Korejským velvyslancem v ČR a ředitelem Korejské obchodní agentury KOTRA.

Společně připravujeme na podzim tohoto roku Czechia-Korea Drone Roadshow, kdy vybraní zástupci korejského průmyslu s drony a autorit se budou společně moci setkat v Praze a i formou B2B jednání jednat o možnostech spolupráce.