Včera se konal již sedmý ročník konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl Dronedge 2022 opět v Praze v kině Dlabačov.

Konference měla letos rekordní účast 164 registrovaných návštěvníků, z čehož dorazilo 152 návštěvníků.

V předsálí bylo také k vidění spousta novinek od partnerů konference a přednášejících jako například nové drony od švýcarských hostů z WingtraOne 2. generace nebo Elios 3 s LiDARem od Flyability. Dále široká foto technika od Sony, Laserový skener od Lidaretto, stánek Řízení letového provozu ČR, PhaseOne s Riegl nebo pojišťovny Renomia.

Program byl opět rozdělen do tří bloků – Legislativa, Inovace a Výzkum, Drony a aplikační využití.

Na úvod konference představil prezident Aliance její letošní aktivity, kde nechyběly letos české stánky na Amsterdam Drone Week 2022 s EASA High Level Conference a na Commercial UAV Expo Americas 2022 v Las Vegas, nebo aktivita k testovacímu prostoru pro drony v ČR, partnerství s Drone Industry Barometer od DII a podpis memoranda o spoilupráci s Hungarian Drone Coalition.

V bloku Legislativa Úřad pro civilní letectví sdílel nejnovější statistiku, v ČR je registrováno 41 121 provozovatelů dronů, 43 765 pilotů dronů (z toho 1267 má způsobilost A2), vydáno 833 Oprávnění k provozu v Specific a vydán 1 LUC.

Řízení letového provozu ČR představilo letošní unikátní novinku Gridy pro drony pro CTR a MCTR v ČR, které jasně graficky znázorňují průběh ochranných pásem řízených letišť a hodnoty udávají maximální výšku nad zemí, která nesmí být provozem dronu v daném obdélníku překročena bez předchozí koordinace s ŘLP.

Ministerstvo dopravy sdílelo informace o vývoji legislativního procesu schvalování Novely zákona o civilním letectví, která implementuje evropská pravidla provozu dronů, kde Aliance přispěla v červnu aktivně k zabránění jejího odložení projednávání, což bylo nechtěným důsledkem informační kampaně poslancům Svazem modelářů ČR.

Speciálním hostem konference byl Vladimír Foltin z EASA, který má na starost zavedení iConspicuity pro všeobecné letectví v prostorech U-space (případně i mimo ně), což by zvýšilo bezpečnost provozu dronů i pilotovaných prostředků navzájem v takových prostorech.

Letiště Praha sdílelo statistiky přestupků provozu dronů, včetně heatmapy nejčastějších míst takových nelegálních letů, ale také pro jaké účely Letiště Praha drony aktivně využívá a kde jim pomáhají.

V speciální prezentaci od Hasičského záchranného sboru byla prostřednictvím pilota dronu HZS, který se přímo účastnil detekování požářišť pomocí dronů v NP České Švýcarsko ilustrováno, jak drony reálně pomáhají při živelných katastrofách, ale také jak v takových situacích je potřeba s ohledem na bezpečnost upravovat a posouvat limity provozu dronů pro tyto účely.

V bloku Inovace a výzkum bylo opět představeno několik nových projektů ČVUT a multirobotického týmu využití dronů pro různé konkrétní případy a zákazníky s důrazem na automatizaci a autonomní provoz takových dronů. Následovalo představení dvou českých komerčních zástupců v dvou evropských výzkumných SESAR projektech zaměřených na demonstrace Urban Air Mobility a U-Space, konkrétně UpVision v projektu Uspace4UAM a AgentFly v projektu SAFIR-med. Pro Českou republiku účast v takových mezinárodních projektech velkých konsorcií přináší prestiž a uváděni ČR mezi hlavními progresivními státy v oblasti rozvoje provozu dronů. Poslední dvě prezentace se věnovali budoucím prostředkům pro přepravu osob dvou českých výrobců a to sice hybridního VTOL Zuri, který každým rokem sdílí na Dronedge aktuální stav a také úplně nový koncept eVTOL vznášedla společnosti UDX research.

Po obědě v posledním bloku následoval velký počet přednášek od možností pojištění dronů od RENOMIA, přes samotné nové drony od LIAZ, švýcarských Wingtra a Flybility Elios 3 (včetně krátké letové ukázky na pódium bez GPS) až po senzory pro drony od Workswell, Sony, PhaseOne nebo Riegl. Nechyběli aktuální informace k síťové identifikaci dronů od Dronetag, využití dronů při senoseči od Jihočeské univerzity a SW pro zpracování a práci s geodaty od AirView.

Konference měla nabitý program, počet přednášek byl zatím největší v její historii, byli zde speciální a zahraniční hosté, včetně ukázky různé techniky v předsálí a rádi bychom tímto poděkovali Všem za velkou účast a těšíme se na další 8. ročník v příštím roce 2023.

Prezentace z Dronedge 2022 budou v příštím týdnu sdíleny na stránce konference na webových stránkách Aliance.