Minulý týden pořádalo SIRDO v Brně kulatý stůl k budoucnosti Urban Air Mobility a drone delivery za účasti zástupců českých autorit i Vlada Foltina z EASA a vybranými zástupci průmyslu v čele s Aliancí pro bezpilotní letecký průmysl UAVA.

Zajímavá diskuze s výzvami pro další kroky rozvoje UAM a drone delivery v ČR.