SESAR publikoval nový report k U-Space a postupu výzkumných projektů a inovací.

Více informací a stažení je možné zde: https://www.sesarju.eu/node/3691