Řízení letového provozu (ŘLP) spustilo ve zkušebním provozu na stránkách https://dronview.rlp.cz/ pro CTR a MCTR tzv. Grid (dlaždice), které jasně graficky znázorňují průběh ochranných pásem řízených letišť a hodnoty udávají maximální výšku nad zemí, která nesmí být provozem dronu v daném obdélníku překročena bez předchozí koordinace s ŘLP.

Tuto vrstvu spustíte tlačítkem Grid v levém horním rohu pod definicí data letu a maximální výšky letu. ČR tak patří k jedné z mála zemí na světě, které zavedlo tento přehledný systém tak jako USA nebo Švýcarsko.