PRŮZKUM DRONY  –  duben 2021

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl (UAVA) připravila a spustila dotazníkový průzkum k tématu dronů, který se konal na území České republiky po dobu jednoho týdne v první polovině dubna roku 2021 především skrze sociální sítě, který nebyl určen čistě jen pro majitele dronů, ale i pro ostatní bez zkušeností s drony pro získání pokud možno co nejvíce souhrnného pohledu veřejnosti na drony.

Průzkumu se účastnilo během 7 dní celkem 328 respondentů.

Níže jsou uvedené všechny otázky průzkumu, včetně možností odpovědí a jejich grafického procentuálního zastoupení.

V závěru průzkumu je zhodnocení respondentů z hlediska zastoupení pohlaví, věkové skupiny a regionu.

Sdílení výsledků tohoto průzkumu je podmíněné uváděním zdroje: Aliance pro bezpilotní letecký průmysl, 2021.

www.uavaliance.cz

Hned v úvodní otázce je patrné, že se průzkumu účastnilo velké množství majitelů dronů (téměř 74 %), ale také přes 10 % respondentů co nemají drony a ani nikoho v blízkém okolí, kdo by je vlastnil a 16 % respondentů co nemají drony, ale v jejich blízkém okolí někdo má dron. To znamená, že se průzkumu účastnilo konkrétně 242 lidí co má dron a 86 lidí co nemá drony, od kterých je zajímavé sledovat názory týkající se dronů.

ZÁVĚR PRŮZKUMU:

Průzkumu se v době jednoho týdne účastnilo celkem 328 osob, z toho 83,2 % mužů a 16,8 % žen.

Největší účast v průzkumu byla ve věkové skupině 26 – 40 let s téměř 41 %, překvapivě následovaná skupinou 41 – 59 let, která tvořila 28 % odpovídajících a až pak přes 25 % odpovídajících bylo ve věkové skupině 17 – 25 let.

Největší zastoupení odpovídajících bylo z hlavního města Prahy, kteří tvořili 20,1 %, následované 14,9 % odpovídajících z Jihomoravského kraje a třetí největší zastoupení odpovídajících v průzkumu bylo ze Středočeského kraje 10,4 %.

Aliance pro bezpilotní letecký průmysl tímto ještě jednou děkuje Všem, kteří se aktivně účastnili průzkumu a budeme rádi, pokud nám zachováte pozornost.

Všechny nejnovější a důležité aktuality týkající se dronů nejen z ČR, ale i světa sledujte na facebookové stránce Aliance UAVA nebo na webové stránce Aliance.