Prezident ČR podepsal v středu 7.12.2022 osm zákonů a mezi nimi i Novelu zákona o civilním letectví po velmi dlouhém legislativním procesu, která zahrnuje evropskou regulaci provozu dronů.
Zákon by měl vejít v platnost měsíc po přijetí, takže nejpozději 1.2.2023, budeme dále informovat, jelikož součástí by mělo být i vydání nového OOP.


https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/prezident-republiky-podepsal-osm-zakonu-16736