Evropská komise přijala provozní pravidla pro drony

Dne 24. května 2019, přijala Evropská komise pravidla EU (prováděcí část a příloha) pro bezpilotní letadla. Pravidla budou platit pro všechny operátory, jak pro profesionály , tak pro rekreační a sportovní piloty dronů.


Komisařka pro dopravu Violeta Bulc uvedla: „EU bude mít nyní nejpokročilejší pravidla na světě. Tím se otevře cesta pro bezpečný provoz a zároveň přinesou srozumitelný legislativní rámec pro podnikatelský sektor a inovátory v celé Evropě.


Tato pravidla, která nahradí stávající vnitrostátní pravidla v členských státech EU, se nezabývají pouze bezpečností, ale obsahují také důležité stavební prvky ke zmírnění bezpečnostních rizik souvisejících s drony. Prostřednictvím registrace operátorů, vzdálené identifikace a vymezení zeměpisných zón budou mít všechny vnitrostátní orgány k dispozici prostředky, jak zabránit zneužívání nebo nezákonným činnostem. Od roku 2020 budou muset být provozovatelé dronů registrováni u vnitrostátních autorit.

Pravidla platí v zásadě pro všechny bezpilotní letouny bez ohledu na jejich hmotnost. Většina dotčených dronů však bude patřit na trh sériově vyráběných bezpilotních letounů, které potřebují pouze splnit minimální soubor požadavků, jako je registrace a elektronická identifikace. Provozovatelé bezpilotních letounů o hmotnosti nižší než 25 kg budou schopni realizovat lety bez předchozího povolení za dodržení určitých podmínek. Mezi takové podmínky například patří, že dron nesmí letět výše jak 120 metrů a že obsluha vždy realizuje let v přímé viditelnosti a letí daleko od lidí.


Členské státy budou moci definovat tzv. „Bezletové zóny“, ty mohou zahrnovat letiště, nebo centra měst.


Evropská komise a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) brzy zveřejní pokyny a tzv. „Standardní scénáře“ pro realizace letů, které pomohou provozovatelům dronů dodržovat přijatá pravidla.