EUROCONTROL publikoval letošní report hodnotící implementaci U-space služeb ve všech členských státech EU.

Zde ke stažení:
https://www.eurocontrol.int/publication/u-space-services-implementation-monitoring-report