Vláda ČR včera schválila novelu zákona o civilním letectví, včetně možnosti budoucího zavádění prostorů U-Space v ČR. Novelou se bude zabývat Parlament ČR a předpokládá se účinnost od poloviny roku 2021.

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Bezpecnejsi-provoz-bezpilotnich-letadel,-vlada-sch?returl=/Media