Úřad pro civilní letectví zveřejnil opatření obecné povahy, které zpřesňuje pravidla provozu dronů v ČR od 31.12.2020 do té doby než bude přijatá novela zákona, jejíž přijetí a platnost se očekává v polovině roku 2021.

Doporučujeme prostudovat těchto pouze několik stran, které odpoví jak je to s létáním v CTR, ATZ nebo v hustě osidleném prostoru.

Více zde:

https://www.caa.cz/news/oop-omezeny-prostor-lkr10-uas/