Úřad pro civilní letectví zveřejnil postupy včetně dokumentů potřebných k vydání Oprávnění k provozu ve Specifické kategorii, jehož platnost bude dvouletá. ÚCL doporučuje využít nyní provozovatelům s prodlouženou platností Leteckých prací (do konce roku 2021) plynulý přechod do Specifické kategorie a současně úpravu schválené provozní příručky do šablony dokumentu ConOps .

Více zde:

https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/specificka-kategorie-specific/postupy-a-formulare-dokumentu-k-agende-opravneni-k-provozu/