A2 registrace spuštěna

Úřad pro civilní letectví dnes zveřejnil dlouho očekávané postupy k způsobilosti pilotů pro provoz v podkategorii provozu A2, včetně možnosti uznání způsobilosti dálkově řídícího pilota, kteří úspěšně absolvovali postup Úřadu pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a letových vlastností bezpilotního letadla pro odstranění tzv. žákovských omezení před 31. prosincem 2020.


https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/otevrena-kategorie-open/zpusobilost-pilotu-pro-provoz-v-podkategorii-provozu-a2/