ÚCL potvrdilo příkazem ředitele automatické prodloužení platnosti vydaných platných povolení (povolení k létání, k leteckým pracím a leteckým činnostem pro vlastní potřebu) do 1.1.2022.

Více zde:

Automatické prodloužení platnosti povolení vydaných podle národních postupů