V březnu jsme pořádali s ÚCL a Ministerstvem dopravy webinář, který je nově k přehrání. V první polovině představil Mgr. Tomáš Pustina z Ministerstva dopravy hlavní změny Novely zákona o civilním letectví, která začala platit 1.1.2023 a Vyhlášky od 1.4.2023 a v druhé polovině Ing. Petr Plaček z ÚCL představil nový modul Specific, který lze využít k online podání žádosti letů dronů v kategorii Specific.

Zde k přehrání: