Ministerstvo dopravy zveřejnilo oficiální posunutí evropské legislativy pro drony a hlavních deset změn

Dnes bylo oficiálně informováno o posunutí přijetí nové evropské legislativy pro drony o půl roku od 31.12.2020 a prvních deset hlavních změn v tiskové zprávě Ministerstva dopravy ČR, na jejichž zveřejnění a co nejdřívější informováni verejnosti dlouhodobě upozorňujeme.

Přehled hlavních změn platných od 31. 12. 2020:

1.    Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru, který zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony. 

2.    Povinná registrace se bude týkat velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g.

3.    Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.

4.    Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhající odlišným regulačním požadavkům.

5.    Nejnižší, otevřená, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod.

6.    Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

7.    Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť) zůstanou alespoň zpočátku v zásadě zachovány.

8.    Nově budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.

9.    Přechodně bude umožněno pokračovat podle platných vnitrostátních pravidel v provozování modelů letadel v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů – v ČR konkrétně Svazu modelářů České republiky z. s.

10.    Výše uvedená pravidla budou umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných požadavků daného státu.

Více zde:
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Drony-v-CR-budou-od-pristiho-roku-letat-dle-novych