Jednali jsme s ÚCL k prioritizaci schvalování letů pro prospěšné práce související s koronavirem

Po jednání Aliance s ředitelem ÚCL a ředitelem Odboru civilního letectví na Ministerstvu dopravy bychom rádi informovali, že budou posuzovány žádosti o výjimky létání UAV s LP pro prospěšné práce související s nemocí COVID-19 a doprovodnými opatřeními v ČR s nejvyšší časovou prioritou (co nejrychleji) na ÚCL a včetně i možných uvolnění některých limitů v normálním stavu po řádném zdůvodnění.
Mimojiné s ohledem i na to, že nyní je mnohem menší pohyb ve vzdušném prostoru i na zemi a UAV mohou efektivně pomáhat v této situaci, jak bychom rádi více ukazovali a jak je například často vidět v zahraničí.