Evropská komise dnes zveřejnila nařízení (EU) 2022/425, kterým se mění některá data použitelnosti nařízení (EU) 2019/947:

• Drony s identifikačním štítkem třídy mají být používány v otevřené kategorii od 1. ledna 2024

• Drony bez identifikačního štítku třídy lze používat v „omezené“ otevřené kategorii podle článku 22 nařízení 2019/947 do 31. 12. 2023.

• Drony bez identifikačního štítku třídy zakoupené před 31. 12. 2023 lze nadále používat v kategorii A1 nebo A3 (v závislosti na jejich hmotnosti) i po 1. 1. 2024.

• Dálková identifikace pro drony v Specific kategorii povinná od 1. 1. 2024.

• Standardní scénáře EU platné od 1. ledna 2024.

Více zde:

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2022/425/oj