Jako první informujeme, že datum použitelnosti standardních scénářů EU pro drony se odkládá na 2. prosince 2023.

Evropská komise přijala nařízení (EU) 2021/1166 a nyní:

– Provozovatelé UAS budou moci deklarovat provoz na základě evropských standardních scénářů až po 2. prosinci 2023;

– zelená blikající světla a dálková identifikace pro bezpilotní letouny provozované ve specifické kategorii budou povinné po 1. červenci 2022.

Důvodem odkladu je skutečnost, že normy platné pro drony s identifikačním označením třídy C5 a C6 ještě nejsou hotové a očekává se, že budou k dispozici v příštím roce.Normy pro lehkou a místní dálkovou identifikaci by měly být k dispozici ve formě PreEN do konce letošního roku. Stejně tak zbývající normy použitelné pro drony s identifikačním označením třídy C0, C1, C2, C3 a C4.

Do 1. prosince 2023 mohou provozovatelé UAS stále deklarovat podle scénářů národních norem, pokud jsou v jejich státě k dispozici.EASA navíc v loňském roce zveřejnila 2 předdefinovaná posouzení rizik (PDRA S-01 a PDRA S-02), která pokrývají stejné operace standardních scénářů STS-01 a STS-02, aniž by bylo nutné používat dron s identifikačním označením třídy C5 nebo C6.Osvědčení o teoretických znalostech pilota na dálku pro STS a akreditaci o absolvování praktického výcviku dovedností pro STS (definované v Attachment A k Appendix k nařízení (EU) 2019/947) lze již použít pro minimální výcvik pilotů na dálku provozujících PDRA S-01 a S-02.

Členské státy se navíc mohou rozhodnout, že tuto způsobilost budou vyžadovat i pro piloty dálkově řízených letadel provozovaných v národním standardním scénáři.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1166 zde v češtině:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1166&from=EN