Jeden z bodů programového prohlášení Úřad vlády ČR – „Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.“ ?

Na tomto cíli spolupracujeme dlouhodobě s leteckými autoritami ČR i EU a prvním velkým úkolem bude schválit Novelu zákona o civilním letectví, což se doufejme povede co nejdříve v tomto roce.

https://www.vlada.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/#doprava