Dne 14.9 2016 se na půdě České zemědělské univerzity v Praze uskutečnila historicky druhá konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, která kromě výrobců a provozovatelů tzv. dronů sdružuje rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce a firmy, které se podílejí na rozvoji tohoto dynamického odvětví.