Dne 21.5 2015 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnila historicky první konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, která kromě výrobců a provozovatelů tzv. dronů sdružuje rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce a firmy, které se podílejí na rozvoji tohoto dynamického odvětví. Zúčastnilo se 120 posluchačů, kterým stejně jako přednášejícím tímto děkujeme.