Přijměte pozvání na již šestý ročník největší akce v ČR, konference Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – DronEdge, která kromě výrobců, provozovatelů dronů sdružuje rovněž univerzity, výzkumné ústavy a další instituce či firmy. Nyní pod záštitou Ministerstva dopravy.

Program nabídne tři tématické bloky. První seznámí s aktuálním stavem a implementací evropské legislativy spojené s bezpilotními letadly. Druhý se zaměří na technické a výzkumné novinky, které mají významný dopad na bezpilotní letecký průmysl. Třetí blok bude věnován reálnému aplikačnímu využití dronů a přidruženým technologiím.

Zajímavosti:

  • Unikátní příležitost se dozvědět vše na jednom místě, co vše nás čeká od nového roku 2021 z hlediska nových evropských pravidel pro drony od autorit ÚCL, ŘLP, Ministerstva dopravy ČR a Dopravného úradu Slovenské republiky. Jak to bude s povinnou registrací dronů, identifikací dronů a dalším vývojem v provozu dronů.
  • Speciální hosté – ředitel Úřadu pro civilní letectví David Jágr, generální ředitel Řízení letového provozu Jan Klas, vedoucí oddělení UAV Dopravného úradu Slovenské republiky a vedoucí UAV na odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR
  • Blíže představíme Urban Air Mobility od Honeywell Aerospace
  • Technologické novinky a konkrétní aplikace využití dronů, nové drony a senzory DJI, senzory pro drony od Phase One a Workswell

Původní termín: 12.11.2020, místo: kino DLABAČOV, Praha 6, Bělohorská 125/24

Nový termín je 2.9.2021, místo: kino DLABAČOV, Praha 6, Bělohorská 125/24

Upozornění: Konání akce a možnost registrace na akci bude spuštěna v závislosti na aktuálním stavu epidemiologické situace v ČR a příslušných opatření, předpokládáme na přelomu červenec/srpen 2021. V případě omezení konání veřejných akcí s možností sezení pod 200 osob bude konference přesunuta.

Sledujte prosím tuto stránku nebo facebook Aliance, kde budou aktuální informace ohledně přihlášení na 6. konferenci UAVA.

možnost parkování u koupaliště Petynka

čas: 09,00 – 16,00

Registrace na konferenci – bude spuštěna

PROGRAM KONFERENCE:

Změna programu vyhrazena

09,00-09:45, registrace účastníků, lokace kino Dlabačov

Zahájení konference DronEdge, čas 09,45-10,00
přivítání, organizace konference

09,45-09:50, přivítání účastníků prezidentem UAVA

Blok A – Autority – legislativa, vývoj, čas 10,00-11,00
10,00-10,15 | ÚCL | David Jágr – ředitel
10,15-10,30 | ŘLP | Jan Klas – generální ředitel
10,30-10,45 | Ministerstvo dopravy ČR | Tomáš Pustina – vedoucí UAV, odbor civilního letectví
10,45-11,00 | Dopravny úrad SR | Martin Jurovič – vedoucí UAV oddělení

Blok B – Inovace – vývoj, výzkum, čas 11,00-12,00
11,00-11,25 | ČVUT | Martin Saska – Úspěchy v robotické soutěži v Abu Dhabi 2020
11,25-11,55 | Honeywell | Urban Air Mobility a technologické novinky
11,55-12,10 | Zuri | Michal Illich – Osobní letecká přeprava VTOL
12,10-12,20 | ESA BIC | Michal Kuneš – ESA BIC inkubátor a příklady inkubací start-upů s drony

OBĚD, v restauraci hotelu Pyramida

Blok C – Aplikační využití UAS v reálné praxi 13,00-15,15
13,30-13,40 | Renomia | Pojištění dronů pro členy UAVA
13,40-13,50 | Telink | Novinky DJI drony
13,50-14,00 | UpVision | BVLOS inspekce drony s prvky pro zvýšení bezpečnosti
14,00-14,10 | DronySIT | Inspekce nosných konstrukcí budov pomocí UAV Elios 2
14,10-14,20 | TKP geo | Sdílení mračen bodů a 3D dat z dronů
14,20-14,30 | EASYmap | Využití dronů v archeologii pro mapování a geofyzikální měření
14,30-14:45 | Phase One | Středoformátové kamery pro drony
14,45-14:55 | Workswell | Novinky a pokročilé senzory pro drony
14,55-15,05 | Dronetag | e-identifikace dronů
15,05-15,15 | Arridere | Drony v moderním facility managementu
15,15-15,30 | Bonus | Přínosy využití ultra-vysokého rozlišení z UAV v precizním zemědělství

Networking 15,15-16,00, lokace kavárna v předsálí kina Dlabačov