EU PRAVIDLA

Od 1. 12. 2024 se mění určitá pravidla provozu i prodeje dronů v EU.

Zde naleznete souhrn hlavních změn.

1/ Provoz v otevřené kategorii pouze s drony s označením třídy C0-C4 (již na trhu, viz. seznam níže)

2/ Povinnost příbalového letáku od EASA pro drony s třídou C

3/ Ve specifické kategorii povinnost přímé dálkové identifikace (DRI) – C-čkové drony mají zabudovanou, případně lze řešit externí technologií DRI (viz.seznam níže)

4/ Použitelnost Standardních scénářů (EU – EASA), viz níže.

DRONY TŘÍDY C

Drony s označením C třídy jsou již na trhu, jejich seznam průběžně sdílí EASA na svých stránkách, zde je poslední seznam ze začátku listopadu 2023.

Zde je infografika provozu dronů v jednotlivých C třídách od 1.1.2024.

PŘÍBALOVÝ LETÁK

Od 1.1.2024 musí být drony prodávané v EU opatřené jednotným příbalovým letákem, který musí obsahovat označení třídy dronu a pravidel jejich provozu. Všechny tyto letáky jsou přeložené do všech jazyků v EU, zde je náhled české verze jedné třídy.

Všechny verze letáků je možné stáhnout zde:

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices

PŘÍMÁ DÁLKOVÁ IDENTIFIKACE – REMOTE ID

Všechny drony s provozem ve Specifické kategorii od 1.1.2024 musí být vybavené přímou dálkovou identifikací. Drony s C štítky ji mají zabudovanou a pro drony koupené před rokem 2024 a které ji neobsahují, stejně tak pro stavěné drony je nutné je vybavit externí technologií dálkové identifikace.

Seznam těchto výrobců, kteří deklarují, že jsou v souladu s požadavky na tuto technologii, je průběžně aktualizován na stránkách EASA. Zde je poslední verze z konce listopadu 2023.

STANDARDNÍ SCÉNÁŘE

Od roku 2024 je zavedena použitelnost Standardních EU Scénářů (STS), které jsou v tuto chvíli dva pro drony v třídě C5 a C6. V tuto chvíle je na trhu pouze zástupce třídy C6, proto je použitelný STS – 02.

Na obrázkách jejich souhrn.

Více informací je možné získat současně na stránkách EASA zde:

https://www.easa.europa.eu/en/domains/civil-drones/drones-regulatory-framework-background

ZMĚNY OD 31.12.2020 – EU REGULACE

Od 31. 12. 2020 se mění pravidla provozu dronů adoptováním nové evropské legislativy, která má za cíl harmonizovat a sjednotit pravidla provozu dronů za stejných podmínek v celé EU.

UAVA WEBINÁŘ – DRONY SPECIFIC 2021

Pro seznámení s hlavními změnami v provozu dronů profesionálních provozovatelů jsme připravili 25.11.2020 webinář Aliance pro bezpilotní letecký průmysl se zástupci Ministerstva dopravy a Úřadu pro civilní letectví, který odpoví na spoustu zásadních dotazů.

Víte, že i profesionálové se musí zaregistrovat od 31.12.2020 i když mají platná povolení k létání a leteckým pracím? Že bude nutnost označit všechny drony přiděleným registračním číslem provozovatele? Nebo že od 1.1.2021 už nebude možné podávat žádosti o výjimky létání v „HOP“? Nebo že se nebude už vydávat povolení k leteckým pracím a nebudou praktická přezkoušení? A co nutnost dokládat analýzu rizik SORA, co certifikace LUC? Vše a mnohem více naleznete ve webináři zde k přehrání:

UAVA webinář – Drony Specific 2021

VIDEO ALIANCE K NOVÝM PRAVIDLŮM PROVOZU DRONŮ OD 31.12.2020

Vytvořili jsme nové video Aliance a Svazu modelářů k novým změnám v pravidlech provozu dronů od 31.12.2020 se zástupci ÚCL a Ministerstva dopravy a podporou Letecké amatérské asociace, Aeroklubu ČR a ŘLP.

Zde je k přehrání krátké animované video od Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) s českými titulky od Ministerstva dopravy ČR, které velmi stručně shrnuje základní změny v provozu dronů v EU od 31.12.2020.

ÚCL SPUSTILO REGISTRACE PROVOZOVATELŮ DRONŮ OD 4.12.2020

ÚCL spustilo novou webovou stránku https://dron.caa.cz/  s dalšími informacemi o nových pravidlech a na kterém byla spuštěna registrace provozovatelů a online testy již 4.12.2020!

Více informací lze nalézt zde:

https://www.caa.cz/news/zakladni-informace-ke-zmenam-v-regulaci-dronu-od-31-12-2020/

Opatření obecné povahynový omezený prostor LKR10 – UAS, upřesnění provozu dronů v ČR na stránkách ÚCL než bude přijatá novela zákona v 2021, zde:

EASA WEBINÁŘE – OPEN A SPECIFIC

EASA webináře 9.-10.12.2020

Evropská agentura pro bezpečnost letectví připravila také dva speciální webináře určené pro kategorii Open, který se konal 9.12.2020 a pro kategorii Specific, který se konal 10.12.2020. Tyto webináře jsou k přehrání zde:

EASA WEBINÁŘ – OPEN kategorie

Zde je k přehrání první EASA webinář ke kategorii Open, včetně odpovědí na některé dotazy.

EASA zveřejnila odpovědi na všechny otázky (i na které se nedostalo) z tohoto prosincového webináře pro provoz dronů v kategorii Open, zde:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/drones_for_fun_-_webinar_q_and_a.pdf

EASA WEBINÁŘ – SPECIFIC kategorie

Zde je k přehrání první EASA webinář ke kategorii Specific, včetně odpovědí na některé dotazy.

EASA zveřejnila odpovědi na všechny otázky (i na které se nedostalo) z tohoto prosincového webináře pro provoz dronů v kategorii Specific, zde:

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/operating_a_drone_commercially_-_webinar_q_and_a.pdf

DESATERO HLAVNÍCH ZMĚN V PROVOZU DRONŮ

Přehled hlavních změn v provozu dronů platných od 31.12.2020:

1.    Provozovatel dronu se musí zaregistrovat v novém registru, který zprovozní Úřad pro civilní letectví (ÚCL), obratem obdrží jedinečné identifikační číslo, kterým označí veškeré své drony. 

2.    Povinná registrace se bude týkat velké většiny osob, které provozují dron s hmotností již od 250 g.

3.    Registrace bude probíhat on-line bez nutnosti dostavit se osobně na ÚCL a bude zdarma.

4.    Budou zavedeny tři základní kategorie provozu dronů podléhající odlišným regulačním požadavkům.

5.    Nejnižší, otevřená, kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na proškolení pilotů apod.

6.    Střední, specifická kategorie provozu umožní provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, certifikovaná, kategorie je pak zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

7.    Stávající prostory, kde je v ČR dronům povoleno, nebo zakázáno létat (např. okolí letišť) zůstanou alespoň zpočátku v zásadě zachovány.

8.    Nově budou stanoveny i požadavky na technické parametry a vybavení dronů prodávaných v ČR, přechodně bude nicméně možné omezeně užívat i stávající, takto nevybavené, drony.

9.    Přechodně bude umožněno pokračovat podle platných vnitrostátních pravidel v provozování modelů letadel v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů – v ČR konkrétně Svazu modelářů České republiky z. s.

10.    Výše uvedená pravidla budou umožňovat provoz dronů napříč všemi státy EU, samozřejmě za předpokladu splnění případných dodatečných požadavků daného státu.