EASA publikovala první oficiální stanovisko jako podklad pro Evropskou komisi

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) zveřejnila první oficiální stanovisko k provozu komerčních dronů v Evropě. Toto formální stanovisko je důležitým odrazovým můstkem pro zajištění bezpečného provozování dronů v EU a vybudování širšího regulačního rámce. Stanovisko bude sloužit jako podklad pro Evropskou komisi k přijetí konkrétních regulačních návrhů později v tomto roce. První zasedání, kterému předsedala Evropská komise k projednání tohoto stanoviska s členskými státy EU, se již konalo dne 21. února 2018.

Stanovisko k prohlédnutí ZDE