Členství

Vstupem mezi členy Aliance posílíte asociaci, která dlouhodobě a účinně prosazuje zájmy bezpilotního leteckého průmyslu. Podporujeme ekosystém bezpilotního leteckého průmyslu zahrnující podnikatele, spotřebitele, výzkumné a vědecké projekty a další entity s cílem rozvíjet trh a bezpečnost bezpilotních prostředků a jejich provoz. Aktivně se ve spolupráci s řídícími autoritami (například ÚCL, MPO) a příbuznými platformami podílíme na osvětě průmyslového využití RPAS, tvorbě regulačního rámce provozu RPAS, zasazujeme se o integraci do Evropského vzdušného prostoru, podporujeme vznik nových rozvojových I komerčních projektů s využitím technologie RPAS. Naše činnost může být ještě účinnější, pokud budeme mít vaši podporu.

Chcete být členem? Pak nás kontaktujte na info@uava.cz, nebo na tel: 378 035 101

Případně vyplňte elektronický formulář žádosti – otevřít žádost

Podmínky členství

Členem Aliance se může stát fyzická osoba a právnická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami asociace. O udělení členství rozhoduje představenstvo na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo představenstvo Aliance.

Členství v Alianci oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů asociace. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech Aliance jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.

Členské příspěvky

Řádný člen - I. skupina

10 000,- Kč/rok

Subjekt:

 • vlastnící certifikaci pro provádění leteckých prací pomocí UAS
 • výrobce bezpilotního prostředku, perifierií, senzorů
 • poskytující, vyvíjející aplikace
 • zpracovávající pomocí UAS pořízená data

Hlasovací právo 10 hlasů.

Řádný člen - II. skupina

3 000,- Kč/rok

Subjekt:

 • vlastnící certifikaci pro provádění leteckých prací pomocí UAS
 • výrobce bezpilotního prostředku, perifierií, senzorů
 • poskytující, vyvíjející aplikace
 • zpracovávající pomocí UAS pořízená data
 • zajímající se o využití bezpilotního leteckého průmyslu

Hlasovací právo 3 hlasy.

Řádný člen - III. skupina

1 000,- Kč/rok

Subjekt:

 • z neziskové sektoru
 • z vvýzkumného sektoru
 • ze  středoškolského a vysokoškolského prostředí
 • zajímající se o využití bezpilotního leteckého průmyslu

Hlasovací právo 1 hlas.

Mimořádný člen

0,- Kč/rok

Čestné členství:

 • uznávané fyzické, či právnické osoby působící v bezpilotním leteckém průmyslu

Hlasovací právo 0 hlasů.