Členství

Vstupem mezi členy Aliance posílíte asociaci, která dlouhodobě a účinně prosazuje zájmy bezpilotního leteckého průmyslu. Podporujeme ekosystém bezpilotního leteckého průmyslu zahrnující podnikatele, spotřebitele, výzkumné a vědecké projekty a další entity s cílem rozvíjet trh a bezpečnost bezpilotních prostředků a jejich provoz. Aktivně se ve spolupráci s řídícími autoritami (například ÚCL, MPO) a příbuznými platformami podílíme na osvětě průmyslového využití RPAS, tvorbě regulačního rámce provozu RPAS, zasazujeme se o integraci do Evropského vzdušného prostoru, podporujeme vznik nových rozvojových I komerčních projektů s využitím technologie RPAS. Naše činnost může být ještě účinnější, pokud budeme mít vaši podporu. Chcete být členem? Pak nás kontaktujte na info@uava.cz

Podmínky členství

Členem Aliance se může stát fyzická osoba a právnická osoba starší 18 let s trvalým pobytem nebo sídlem v České republice. Předpokladem pro udělení členství je souhlas se stanovami asociace. O udělení členství rozhoduje představenstvo na základě vyplněné písemné přihlášky žadatele a o tomto rozhodnutí informuje představenstvo představenstvo Aliance.

Členství v Alianci oficiálně vzniká uhrazením členského příspěvku. Každý člen je povinen dodržovat stanovy a usnesení orgánů asociace. Členy, kteří jsou současně právnickými osobami, zastupuje při jednání v orgánech Aliance jeden zástupce vykonávající práva a povinnosti člena.

Členské příspěvky

Řádný člen - I. skupina

10 000,- Kč/rok

Subjekt vlastnící certifikaci pro provádění leteckých prací pomocí bezpilotních prostředků u příslušné národní autority pro civilní letectví, nebo je výrobcem bezpilotního prostředku, který byl v daném typu registrován u příslušné autority pro civilní letectví – hlasovací právo 10 hlasů.

Řádný člen - II. skupina

3 000,- Kč/rok

Ostatní komerční subjekty nesplňující podmínky I. skupiny řádní členové – hlasovací právo 3 hlasy.

Řádný člen - III. skupina

1 000,- Kč/rok

Neziskové subjekty nesplňující podmínky I. skupiny – řádní členové, bez hlasovacího práva

Mimořádný člen

0,- Kč/rok

Ostatní mimořádní členové, bez hlasovacího práva