Aliance vytvořila šest pracovních sekcí, které rozvíjí činnost v dílčích agendách. Sekce OSVĚTA, LEGISLATIVA a ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE vede Jakub Karas, sekci VĚDA A VÝZKUM Vladimír Hůda, sekci VZDĚLÁNÍ Jaroslav Řešátko, sekci VYUŽITÍ UAV Luděk Šantora.

Sekce

Budování povědomí a důvěry společnosti v UAV technologie je jedním z klíčových aspektů pro akceptaci těchto technologií.

Aliance je partnerem pro státní instituce, které jsou odpovědné za tvorbu legislativy pro bezpilotní letectví.

Aliance je členem a partnerem UVS a Enterprise Europe Network (mezinárodní podnikatelská spolupráce).

Propojení provozovatelů leteckých prací s prostředím českých univerzit a výzkumných pracovišť pomůže urychlit transfer vědy do průmyslu.

Průmysl bezpilotního letectví potřebuje vzdělané profesionály. Aliance podporuje a iniciuje vzdělávací programy spojené s bezpilotním leteckým průmyslem.

Sdílení znalostí aplikovaného využití bezpilotních leteckých prostředků, jejich výstroje, senzorů, v jednotlivých odvětvích lidské činnosti mezi členy Aliance a navázanými subjekty.