Osvěta

Legislativní rámec

Mezinárodní spolupráce

Budování povědomí a důvěry společnosti v UAV technologie je jedním z klíčových aspektů pro akceptaci těchto technologií.
V té souvislosti je cílem aliance:
  • Zvyšovat povědomí společnosti o praktických přínosech UA

Aliance je partnerem pro státní instituce, které jsou odpovědné za tvorbu legislativy pro bezpilotní letectví.

V této souvislosti je cílem aliance:

  • Aktivně spolupracovat na tvorbě platné legislativy

Aliance je členem UVS (mezinárodní komunita bezpilotního letectví) a Enterprise Europe Network (mezinárodní podnikatelská spolupráce).

V této souvislosti je cílem aliance:

  • Zapojení do mezinárodní spolupráce

Věda a Výzkum

Vzdělávání

Využití UAV

Propojení provozovatelů leteckých prací s prostředím českých univerzit a výzkumných pracovišť pomůže urychlit transfer vědy do průmyslu.
V té souvislosti je cílem aliance:
  • Transfer vědy do průmyslu

Průmysl bezpilotního letectví potřebuje vzděané profesionály. Aliance podporuje a iniciuje vzdělávací programy spojené s bezpilotním leteckým průmyslem.

V této souvislosti je cílem aliance:

  • Podporovat vznik vzdělávacích programů zaměřených na UAV průmysl

Sdílení znalostí aplikovaného využití bezpilotních leteckých prostředků, jejich výstroje, senzorů, v jednotlivých odvětvích lidské činnosti mezi členy Aliance a navázanými subjekty.

V této souvislosti je cílem aliance:

  • Pořádat roční konferenci UAVA se zaměřením na aplikační využití UA