31

Inspekce, průzkum, mapování

25

Záchranné systémy, krizové řízení

16

Zemědělství

11

Fim a TV

8

Fotografie

9

Ostatní

     Které sektory budou z UAV profitovat